Reflection on My Beloved 2013

คิดอยู่ว่าจะเขียนบล็อกแรกเกี่ยวกับอะไรดี สุดท้ายก็ตัดสินใจเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2013 เป็นของขวัญปีใหม่ 2014 ให้ตัวเองเลยนี่แหละ เพื่อให้ตัวเองในอนาคตกลับมาอ่าน ปีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรา สำหรับเรามันเป็นปีที่ดีและสำคัญมากๆ คำว่า “ปีที่ดี” ไม่ได้หมายความว่า ปี 2013 มีแต่สิ่งดีๆ แต่มันเต็มไปด้วยทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี หลากหลายสีสันผสมผสานรวมกัน เป็นปีที่เราจะจดจำไปตลอด ไม่มีทางลืม   – สิ้นสุดชีวิตปริญญาตรี – เราเดินมาถึงเส้นทางสุดท้ายที่เราเลือกมาตลอด 4 ปี และปีสุดท้ายมันเหนื่อยมาก เป็นช่วงชีวิตที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนติดกันนานสุดๆแล้ว และมันก็ยากค่ะ ไม่มีจุดที่เรียกว่าง่ายเลยตลอดช่วงเวลานั้น แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถ “สร้างและพัฒนา” บางสิ่งบางอย่างให้มันจับต้องได้ ปัจจุบันและอนาคต เราอาจได้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมายหลายตัว แต่ 1 ในโปรเจคท์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกนอกจาก Senior Project ที่เป็นโปรเจคท์จบปริญญาตรีของเรา “Someone who is able to move forward with you at the same speed.” เราทำโปรเจคท์นี้คู่กับเพื่อน Pikanate…